×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.03.2020 | Viewers 1,639
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางขุนเทียน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สามารถดูแลและบริหารทีมได้
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-พิจารณาผู้สมัครคนไทยเท่านั้น
Job Details
รายละเอียดงาน
- 3-5 years of related experience.
- Reasonable English language skills.
- Sound organizational skills.
- Ability to lead, motivate, and develop a team of individuals.
- Able to handle demanding workload.
- Sound knowledge of working practices of the kitchen.
- Ability to work a personal computer.
- In possession of all faculties.
- Strong stamina.
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพกลุ่ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดยูนิฟอร์ม(ซัก-รีด)
-อาหารกลางวัน
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-Service charge
-วันหยุดพักร้อน
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---