×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.05.2019 | Viewers 283
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Chang
เกาะช้าง

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22 - 30 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
- หากมีประสบการณ์ในสายงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลการเบิกใช้สินค้าในคลัง และลงบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ
- ตรวจรับสินค้า ที่มาจัดส่ง และตรวจสอบคุณภาพสินค้า
- ตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการประสานงานกับแผนกจัดซื้อ
- ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
- เช็คสินค้า ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพของสินค้า รวมถึงเอกสารรายการสินค้าต่าง ๆ
- ติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายจัดซื้อ และจัดทำรายงานสรุปผล
- ดูแลติดตามการส่งสินค้าของ Supplier ให้ตรงตามแผนงานของบริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge (นอกเหนือจากเงินเดือน)
- ประกันสังคม
- ที่พักสำหรับพนักงาน
- อาหารฟรีทุกมื้อ
- เครื่องแบบพนักงาน พร้อมบริการซัก-รีด
- จัดเลี้ยงวันเกิดประจำเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.08.2019
Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Waiter/Waitress
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
พนักงานขับรถส่วนหน้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Steward พนักงานล้างจาน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Room Maid (แม่บ้าน)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Thai Musician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.08.2019
Kitchen Administrator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.08.2019
Bus Boy
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Restaurant Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Store Officer / Supervisor Store Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Personnel Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
21.08.2019
Spa Manager (ผู้จัดการสปา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
21.08.2019
Chef de Partie
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Sous Chef
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Photographer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Operation Manager / Executive Assistant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.08.2019
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Commis II
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Commis I
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Store Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
17.08.2019
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.08.2019
Guest Relation Officer (GRO)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.08.2019
Pool Boy
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.08.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.08.2019
พนักงานขับรถประจำโรงแรม
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.08.2019
Bar Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register