×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.07.2019 | Viewers 788
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางขุนเทียน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
-ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
-มีประสบการณ์และทักษะการบริหารงานสปา งานด้านบริการลูกค้า การตลาด และงานบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีความเป็นผู้นำ, SELF MOTIVATED และ SERVICE MIND
*หากมีใบผู้ดำเนินการสปา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสปาทั้งหมด
-วางแผนและดำเนินการทางด้านการตลาดและการขายให้มียอดขายตามที่กำหนด
-ดูแลการบริหารค่าใช้จ่าย ต้นทุน และสต๊อกสินค้า
-ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างมีระเบียบวินัยและเต็มความสามารถตามมาตรฐานของทาง DZEN
-สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และภาพลักษณ์องค์กร (CRM)
-จัดทำรายงานสรุปต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-เสนอข้อแนะนำ การแก้ปัญหาต่อผู้บริหารในด้านต่างๆ
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร
Welfare
สวัสดิการ
-เงินเดื่อน 35,000-40,000+Commission
-ประกันสังคม
-เครื่องแบบ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---