×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.08.2019 | Viewers 932
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Welfare
สวัสดิการ
- 5 days working / 2 days off
- Service Charge
- Duty Meals
- Uniform & Laundry
- Group insurance
- Life Insurance
- OPD/Dental
- Provident Fun
- Public holiday
- Vacation
- Social Security
- Annual physical check-up
- Training & Development program
- Wedding, New born and Funeral remuneration
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.11.2019
Steward
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.11.2019
Steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.11.2019
All Department
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2019
Cook (Cold)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2019
Demi-Chef (HOT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.11.2019
Sous Chef (Cold)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.11.2019
Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
22.11.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.11.2019
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2019
Food and Beverage Service Officer
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.11.2019
Receiving Clerk
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.11.2019
Pay Master
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
22.11.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.11.2019
Public Area Attendant
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.11.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.11.2019
Carlton Service Manager (Operator)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2019
Club Lounge Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2019
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.11.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2019
Receiving Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2019
Guest Relation Officer [GRO] - Chinese Speaking
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2019
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2019
Sous Chef - Cold & Commissary
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2019
Steward Superviser
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register