×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.07.2019 | Viewers 229
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.มีประการณ์ในการทำงานด้านการตลาดไม่ตำกว่า 5 ปี
4.ผ่านงานด้านโรงแรมหรือร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบด้านการวางแผนการตลาดในภาพรวมของ Brand ร้านอาหารต่างๆของบริษัท ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมการตลาดกับทางผู้ค้า รวมถึงลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการออกแบบผลิตสื่อต่างๆรวมทั้งติดต่อประสานงานกับทางสาขาให้ดำเนินการตามแผนการตลาดที่กำหนดเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและเป็นที่ยอมรับ สรุปผลและติดตามการดำเนินแผนงาน รายงานวิเคราะห์ผลจากกิจกรรมทางการตลาด
1.วางแผนการตลาด การทำโปรโมชั่นต่างๆเพื่อให้ได้ยอดขายหรือกำไรสูงสุด
2.ติดต่อประสานงานต่อรองกับทางคูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด
3.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
4.ควบคุมดูแลสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางร้าน/สาขาที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
5.การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ การตกแต่งบรรยากาศในร้าน/สาขาที่รับผิดชอบ
6.ประชุมและประสานงานกับทางร้าน/สาขา ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่วางไว้
7.ศึกษาหาข้อมูล หรือกลยุทธ์ของคูแข่ง เพื่อเปรียบเทียบกับแผนการตลาดที่วางไว้
8.ชี้แจ้งแผนการตลาด ข้อมูลต่างให้กับทางผู้บริหารให้ทราบ
9.งานอื่นๆ
Welfare
สวัสดิการ
-ค่าอาหารประจำเดือน
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ส่วนลดค่าอาหาร
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-ประกันสังคม
-งานเลี้ยงประจำปี

Contact
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคล (HR Officer)
โครงการ เอเชียทีค เดอร์ริเวอร์ฟ้อนท์ 2194 ห้องอาร์ 02-05 โกดัง 8 (เยื้องสน.วัดพระยาไกร)ถนนเจริญกรุงแขวงวัดพระยาไกรเขตบางคอแหลม แขวงวัดพระยา กรุงเทพ
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.07.2019
Service Training (ร้านอาหาร)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Head chef(อาหารยูโรป (ประจำร้านอาหารสาขาเมกะบางนา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.07.2019
Head Bartender/Sup.Bar [หัวหน้าบาร์เทนเดอร์](ประจำสาขาเอเชียทีค ถนนเจริญกรุง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.07.2019
Marketing Manager (ธุรกิจร้านอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
พนักงานขาย/Sales (ธุรกิจร้านอาหาร)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register