×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.12.2019 | Viewers 457
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
- Responsible for assisting the Convention Service Sales Manager in the overall supervision and coordination of all activities of personnel engaged in operation of the convention organization.
- Performs any other duties as assigned by the Convention Sales Manager in a timely and efficient manner
- Handling incoming call, facsimile, e-mail and letter which request the information of Banqueting & catering
- Asking day/date, no. of guests, timing, type of function : meeting, lunch or dinner party, wedding party
- Obtain all information from clients in respect of price, menu, set up, decorations, audio visual and any special requirement
- Checking function room availability if any blocking are needed.
- Review all details with guests
- Handling guest walk-in for hotel inspection
- Handling letter to guest within 24 hours.
- Quotation letter Include general information about hotel offered for function activities which is not fixed the function date.
- Tentative letter Includes rate price, menu, equipment provided & terms of payment for function activities. In this letter the date function is fixed and reservation is needed, blocking of function room
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.02.2020
Secretary to Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Commis Butcher
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2020
Main Kitchen Sous chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.02.2020
Laundry Operator /คนพิการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.02.2020
1st Cook Main Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.02.2020
Laundry
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.02.2020
Chef de Partie / Cold Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Commis Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.01.2020
HK Attendant (Room)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.01.2020
HK Attendant (Public)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register