×
×
×
×
  • 1
  • 2
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.05.2020 | Viewers 2,001
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.บุลิกภาพดี มีความละเอียดรอบคอบ
4.มีประสบการณ์ด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
Job Details
รายละเอียดงาน
1.รับผิดชอบการรับและตรวจรับเงินของพนักงานเก็บเงิน
2.จัดเตรียมใบนำฝากเงินและนำฝากเงินที่ได้รับมาทั้งหมดเข้าธนาคาร
3.จัดทำรายงานการรับเงินสดทั้งหมด
4.จัดสรเงินสำรองสำหรับเงินทอนและค่าใช่จ่ายอื่นๆแล้วแต่กรณี
5.รับผิดชอบในการเติมเงินสดย่อยให้กับพนักงาน Cashier ตามจำนวนที่ได้จ่ายออกไปจากวันที่แล้ว ให้ครบตามจำนวนเงินสำรองคงเหลือตามที่กำหนดไว้ให้เท่ากันทุกๆวัน
6.รับผิดชอบในการตวจรับเงินสำรองรายวัน และการจ่ายเงินสดย่อย
7.จัดเตรียมรายงานประจำวัน พร้อมด้วยใบนำฝากเงิน
8.จัดเตรียมเอกสารสำหรับลูกค้า No Show
9.รับผิดชอบในการตรวจเงินสด
Welfare
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5.Service Charge
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.ค่าอาหาร
8.ชุดยูนิฟอร์ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.10.2020
Duty Manager (ประจำสาขาโคราช)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.10.2020
Account Manager (ประจำ กทม.)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register