×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.03.2020 | Viewers 561
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย/หญิง
-วุฒิม.3ขึ้นไป
-อายุ 18-30 ปี
-มีประสบการณ์มาพอควร
-มีบุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
-ให้การต้อนรับและบริการลูกค้า
-จดออเดอร์ รับออเดอร์จากลูกค้า
-จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับบริการลูกค้า
-ควบคุมทรัพย์สิน และวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้สูญหาย หรือชำรุด ก่อนอายุการใช้งาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร
- ค่าครองชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน
- ชุดฟอร์มบริษัท
- เงินสงเคราะห์การเสียชีวิต,เงินสงเคราะห์การประสบภัยพิบัติ
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- เงินปรับประจำปี
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
- เวลาปฏิบัติงาน ในช่วงทดลองงาน 119 วัน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน(วันจันทร์-เสาร์) หากผ่านทดลองงานแล้ว ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---