×
×
×
×
  • 1
  • 2
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.09.2020 | Viewers 679
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : อายุไม่เกิน 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป-ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : หากมีประสบการณ์ด้านโรงแรมหรือร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
Job Details
รายละเอียดงาน
1. สรรหาและว่าจ้าง สัมภาษณ์เบื้องต้น เอกสารสัญญาจ้างต่างๆ บันทึกประวัติการจ้างงาน
2. ดูแลงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น
3. รายงานด้านอัตรากำลังคน ข้อมูลประวัติพนักงานเข้า-ออก วิเคราะห์อัตรากำลังคน พร้อมทั้งรายงานสรุปประจำเดือน/ปี
4. บันทึกข้อมูลการทำงาน บันทึกใบลา คำนวณค่าล่วงเวลา (OT)
สามารถใช้งานโปรแกรม Tiger Soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ดูแลและจัดทำเอกสาร เช่น การโอนย้ายพนักงาน ปรับตำแหน่ง ประกาศต่างๆ ฯลฯ
6. สำรวจ / จัดการ การฝึกอบรมประจำปี
7. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
8. บริหารจัดการงานสวัสดิการพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
-เครื่องแบบพนักงาน
-เงิน Service Charge
-อาหารพนักงาน
-เงินประกันสังคม
-เงินทุนการศึกษาบุตร
-งานเลี้ยงพนักงาน
-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรเสียชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากเงินประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.10.2020
Demi Chef Chinese Kitchen (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.10.2020
Florist (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.10.2020
Sound Technician (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.10.2020
Creative Team Leader (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
27.10.2020
Marketing Communication Manager (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
27.10.2020
Corporate Sales Manager (ประจำที่ปากเกร็ด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
17.10.2020
Commis II (ทำครัวพิซซ่า)ร้าน Buddy Beer ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2020
Commis I (ประจำร้านอาหาร ถนนข้า่วสาร)
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2020
Human Resource Manager/HRD [ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล] ประจำสาขาแถว ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.10.2020
Air conditioning and refrigeration maintenance technician - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและตู้แช่เย็น
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2020
Electrician - ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.10.2020
Commis II (ประจำร้าน Buddy Beer ถนนข้าวสาร)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register