×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.06.2021 | Viewers 851
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Yao Yai
เกาะยาวใหญ่

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานแผนกครัวโรงแรมหรือรีสอร์ทอย่างน้อย 3-5 ปี
- สามารถที่จะดำเนินการด้านอาหารนานาชาติ และอาหารไทยได้
- มีความรู้ด้านงานการจัดเตรียม หรือการทำอาหารสำหรับคนจำนวนมาก
- สามารถสื่อสารและ มีความเข้าในภาษาอังกฤษได้ขั้นพื้นฐาน
- มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถที่จะทำงานบนเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา หรือ เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Job Details
รายละเอียดงาน
- จัดทำ ปรุง และตกแต่งอาหาร ทั้งด้านอาหารไทยและอาหาร ยุโรป
- ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร และวัตถุดิบ
- ดูแลและควบคุมความสะอาด ของอุปกรณ์ และห้องครัว
- จัดทำรายงาน เสนอต่อหัวหน้าแผนกครัว
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
- ประกันสังคม
- ห้องอาหารสำหรับพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
อาหารฟรีทุกมื้อ (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
- รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
ห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
เครื่องแบบพนักงาน พร้อมบริกการซัก-รีด (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
จัดเลี้ยงวัดเกิดประจำเดือน (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---