×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.02.2022 | Viewers 602
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
6 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. At least 5 years- experience in Finance & Accounting Department with minimum of 1-2 years in managerial level
2. Degree in Accounting
3. External audit background and experience in hospitality business
4. Have good English communication skill
5. Have good administration and managerial skill
6. Have ability to work under pressure and commitment to success


Job Details
รายละเอียดงาน
1. Responsible for the finance and accounting department and with high ability to manage the property level accounting matters with accuracy and precision.
รับผิดชอบแผนกการเงินและบัญชี และบริหารจัดการบัญชีภายในโรงแรมให้ถูกต้องและแม่นยำ
2. Be truthful in every aspect of the accounting procedures with high leadership examples to the staff and ensure that internal control system is in place.
มีความซื่อสัตย์ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการบัญชีพร้อมเป็นตัวอย่างด้านการเป็นผู้นำให้กับพนักงาน และแน่ใจว่ามีระบบการควบคุมภายใน
3. To represent the company for any matters pertaining to finance and accounting, dealing with external parties when necessary.
นำเสนอบริษัทในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกเมื่อจำเป็น
4. Draw up an annual budget for the property in line with the management direction.
กำหนดงบประมาณรายปีสำหรับโรงแรมตามทิศทางของฝ่ายบริหาร
5. Review all detail of balance sheet account on monthly basis.
ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของบัญชีงบดุลเป็นประจำทุกเดือน
6. Prepare all necessary month end reports as required by property, cluster or HQ level.
จัดทำรายงานประจำเดือนที่จำเป็นทั้งหมดตามโรงแรม กลุ่มงาน หรือสำนักใหญ่กำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.05.2022
Fitness Attendant at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Bellman at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Officer at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Duty Manager at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Supervisor at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Technician at Somerset Rama 9
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Room Attendant at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Engineering Supervisor at Somerset Rama 9 Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Linen Attendant at Somerset Rama 9
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Officer at Somerset Maison Asoke Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Room Attendant at Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Housekeeping Supervisor at Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Officer at Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Duty Manager at Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Assistant Housekeeping Manager at Ascott Thonglor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Engineering Supervisor at Ascott Thonglor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Supervisor at Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Technician at Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Bellman/Doorman at Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Engineering Supervisor at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Officer at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Supervisor at Somerset Ekamai Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Officer at Ascott Sathorn Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Carpenter (Contract 3 เดือน) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] at Somerset Park Su
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.05.2022
IT Supervisor (Group Technology)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Finance and Accounting Supervisor at Citadines Sukhumvit Soi 16
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Assistant Financial Controller at Ascott International Thailand
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Guest Service Office [Citadines Sukhumvit Soi 8,11,16 ]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
นักศึกษาฝึกงาน แผนกการขายและการตลาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Security Officer (Somerset Ekamai Bangkok)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.05.2022
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register