×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 7,106
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
6 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
5. มีความละเอียด รอบคอบ
6.สามารถเรียนรู้งานได้ไว
7.มีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี
8. สามารถทำงานเสาร์เว้นเสาร์ได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบและอนุมัติ เอกสารต่างๆ ในการบันทึกบัญชี เช่น ใบสำคัญทั่วไป เอกสารรับ-จ่ายทางการเงิน เอกสารเบิกเงินสดย่อย เป็นต้น
2. ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี โดยการกระทบยอดรายงานต่างๆ
3. อนุมัติการจ่ายเงินผ่านระบบเงินสดย่อย จ่ายเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค และโอนผ่านบัญชีธนาคาร
4. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน
5. ตรวจสอบให้การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง
6. ตรวจสอบและควบคุมการปิดบัญชีประจำเดือน การรายงานผลประกอบการประจำเดือน
7. ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express)
8. การวางแผนภาษีอากรและการควบคุมบริหารจัดการการยื่นแบบและชำระเงินภาษี
Welfare
สวัสดิการ
Medical expense
Yearly bonus
Provident fund
Birthday gift
New year staff party
Uniform
Medical check up
Group life insurance & accident
Social security fund
Training program
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.10.2019
Personal Assistant Officer [พนักงานต้อนรับFront]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.10.2019
Sales and Business Development Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.10.2019
F&B Coordinator
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.10.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
17.10.2019
แม่บ้าน/ Maid
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.10.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.10.2019
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.10.2019
HR General Admin Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.10.2019
Food and Beverage Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
10.10.2019
Food & Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
04.10.2019
Head Chef (หัวหน้าพ่อครัว)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2019
Cook (กุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
02.10.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register