×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.05.2019 | Viewers 12,969
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Part-time
ล่วงเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- กำลังศีกษาอยู่ในระดับ ประกาศณียบัตรชั้นสูง (ปวส) หรือ ระดับ ปริญญาตรี
- หากสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ฝึกแผนก Front office = 2 ตำแหน่ง ช่วงเดือน สิงหาคมเป็นต้นไป
-ฝึกแผนกทรัพยากรบุคคลหรือแอดมินธุรการทั่วไป 1 ตำแหน่ง ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
-ฝึกแผนกบัญชี/จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง
-ฝึกแผนกการขาย 1 ตำแหน่ง
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง 100 บาท ต่อ วัน
- อาหาร 2 มื้อ
- ชุดพนักงานพร้อมซักรีด (สำหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้า)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---