×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.03.2019 | Viewers 4,528
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกะปิ]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
-มีใจรักบริการ ทำงานเป็นกะได้
-มีความรู้ในสายงานอาหารแต่ละรูปแบบประเภทของครัว
-หากสามารถทำขนมไทยได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- กำกับดูแลในส่วนงาน
- ดูแลควบคุมการเตรียมวัตถุดิบ ทุกชนิด ของแป้งและส่วนผสม
- Moulding และ ตกแต่งนำเสนอ บุฟเฟ่ต์
- ตรวจสอบ เมนู ประจำวันและการทำงานของแผนก เตรียมความพร้อม เริ่มต้น การเสนอซื้อ การวางแผน และการทำงาน
- เตรียมส่วนผสมทั้งหมด วางแผน การผลิต การให้บริการ
- คิดค้นเมนูใหม่ๆ และนำเสนอได้
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- อาหารกลางวัน
- ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.05.2019
Guest Relation Officer (GRO)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Assistant Marketing & Communication Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.05.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Cook Helper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
F&B Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Administration Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Human Resource Officer [พนักงานบุคคล]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
คนสวน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Commis I / thai
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Commis I / Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ปฏิบัติงานห้องรับรองพิเศษการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ (General Helper)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Assistant Executive Board
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.05.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Cleaner [พนักงานทำความสะอาด] ประจำสนามบินสุวรรณภุมิ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
IT Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.05.2019
Public Relations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.05.2019
Florist Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register