×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.10.2018 | Viewers 2,252
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Kood
เกาะกูด

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. คิดราคาต้นทุนทั้งหมดของโรงแรม
2. ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามบริษัท
3. ควบคุม stock, store
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Job Details
รายละเอียดงาน
- ชาย / หญิง
- ปวส. - ปริญญาตรี
- มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.01.2019
Bar Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.01.2019
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Night Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Villa Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Beach Boy & Pool Attendant
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
AP/GCR
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Butler
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Food & Beverage Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Maintenance Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
FB Service Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.01.2019
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บนเรือ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register