×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 1,597
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-อายุไม่เกิน 49 ปี
-มีความสารถด้านอาหารอย่างดี
-มีประสบการณ์ด้านการจัดทำอาหารให้กรุ๊ปสัมมนา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
-มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
-กำหนดหลักสูตรและอบรมพนักงานในครัวได้
-มีความรอบรู้ในงาน และ นำมาพัฒนาบุคคลกรในแผนกได้ดี
++++ ปฎิบัติงานที่ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง+++
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแล บริหาร งานในครัว
-อบรมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ที่นโยบายกำหนด
-จัดทำเมนู ความควบคุมต้นทุนด้านอาหารได้ดี
-คิดค้นเมนู ปรับปรุง สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพิ่มรายได้ ให้กับรีสอร์ท
- ดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ของตัวบุคคล และภายในครัวให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอ

Welfare
สวัสดิการ
1.หอพัก 2. สวัสดิการอาหารพนักงาน 3.ของเยี่ยมไข้ กรณีพนักงาน เข้ารับการรักษาตัว 4.รับขวัญคลอดบุตร (สำหรับพนักงานหญิง) 5.เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต 7.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ บุตร พนักงานเสียชีวิต 6. การตรวจสุขภาพประจำปี 7.พนักงานดีเด่นประจำเดือน(ไตรมาส) และ พนักงานดีเด่นประจำปี 8. ประกันสังคม 9. วันพักผ่อนประจำปี 10. การฝึกอบรม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---