×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.12.2019 | Viewers 4,343
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สัญชาติไทย
- เพศหญิง
- มีความกระตือรือร้น
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีบุคลิกภาพดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
* หากมีความรู้ด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูเเลงานเอกสารของร้าน
- ติดต่อประสานงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
- อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---