×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.04.2019 | Viewers 3,455
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- บุคลิกภาพและรูปร่างดี ควบคุม อารมณ์ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านงานบริการส่วนหน้า อย่างน้อย 2 ปี
- มีความเป็นผู้นำ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งเขียน พูด และอ่าน
- สามารถแก้ปัญหากับแขกได้ดี
- ใช้โปรแกรม Epitome ได้
- ใช้ MS Office ได้คล่อง
- มีความละเอียด รอบคอบ

Job Details
รายละเอียดงาน
1.ต้อนรับลูกค้า
2.ดูแลห้องพัก การจองห้อง การยกเลิก
3.ติดต่อกับลูกค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
4.ช่วยผู้จัดการส่วนหน้า
5.รับผิดชอบงานบริการส่วนหน้ารีเซฟชั่น ให้บริการมีประสิทธิภาพ
6.ดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจ
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันอุบัติเหตุเมื่อผ่านทดลองงาน
- วันหยุดประเพณี
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---