×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2019 | Viewers 3,340
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ทัศนคตดิ และมีประสบการณ์ด้านโรงแรมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมแบบกดดันได้ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี เพื่อความถูกต้องของงานแต่ละวันและทำการสรุปรวบรวมข้อมูลบันทึกรายได้ของโรงแรมฯ
2.เตรียมสรุปรายการรับเงิน ที่ได้รับการชำระในวันนั้น ตรวจการโพสต์ ค่าบริการและภาษีค่าห้องพักของลูกค้า
3.ตรวจสอบการโพสต์งานทุกบัญชี และยอดคงเหลือในแต่ละวันของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 8วัน/เดือน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน
- วันลาพักร้อน
- ค่าอาหาร
- Service charge
- ประกันสังคม
- Provident fund
- Insurance
- Bonus
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---