×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.07.2019 | Viewers 6,661
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
3. ขยัน ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
4. มีความตื่นตัวและรักงานบริการ
5. สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานบริการ
7. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
Job Details
รายละเอียดงาน
1. บริการนวดลูกค้าตามโปรแกรมขายของโรงแรมฯ
Welfare
สวัสดิการ
1 เงินช่วยเหลือพนักงานต่าง ๆ เช่น
1.1 ช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน
1.2 ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. ห้องอาหารพนักงาน
4. ห้องพยาบาล พร้อมพยาบาลวิชาชีพ
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Staff party)
6. กิจกรรมกีฬาภายใน (Sport Day)
7. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. พัฒนาความรู้ด้านการฝึกอบรม
10. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านการแข่งขัน-ประกวด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.08.2019
Digital Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Security Supervisor [พนักงานรักษาความปลอดภัย]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Executive Secretary to MD แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (พัทยา) ประจำการที่กรุงเทพ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
23.08.2019
Room Attendant
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Waitress and Waiter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Administrative Executive &Secretary to VP
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Asst. HR Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
วิศวกรสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Sales Manager (Travel&Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
ทนายความ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Draftman ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Public Area Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Human Resource Officer [recruitment]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Chief Accounting ประจำที่ แอมเทล กรุงเทพ / จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Duty Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
23.08.2019
HR Officer - Time Attendance
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Lawyer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Reservation Officer Part Time
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
Project Director ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Customer Relations Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Account Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
23.08.2019
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register