×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.05.2017 | Viewers 1,640
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย/หญิง
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- การศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย
- บุคลิกภาพ กริยาท่าทางดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านเสิร์ฟ (ร้านอาหาร/โรงแรม)จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- เตรียมพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- การจัดโต๊ะ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการขาย
- ทักทายลูกค้าที่มาใช้บริการ จัดส่งหาที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
- ทำบิลเก็บเงินให้ลูกค้า
- จัดเก็บโต๊ะ ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
เซอร์วิสชาร์จ, อาหาร 3 มื้อ, เครื่องแบบพนักงาน, ที่พัก,โบนัส,ปรับประจำปี ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---