×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.01.2019 | Viewers 1,897
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
5 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตรงต่อเวลา และไม่ดื่มเหล้าในเวลางาน ดูแลลูกค้าได้
- มีจิตรใจบริการ
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในสายงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความรับผิดชอบ ใจรักการบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในสายงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความรับผิดชอบ ใจรักการบริการ
-สามารถแนะนำอาหาร และเครื่องดื่มในเมนูหรือ โปรโมชั่นได้
- ทำความสะอาด โต๊ะ เคลียโต๊ะ หลังจากให้บริการเสร็จ
- ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการให้สะอาดอยู่เสมอ
- จัดระเบียบ และสิ่งของในพื่นที่การทำงาน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และง่ายต่อการใช้งานอยู่เสมอ
- ดูแลความสะอาดพื้นทีบริการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- อาหารพนักงาน
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดประเพณี
- วันหยุด ประจำสัปดาห์
- งานเลีี้ยงพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---