×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2017 | Viewers 1,693
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.05.2018
Sales Manager - Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2018
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2018
AR/Income
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2018
F&B Waiter/Waitress and Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2018
นักศึกษาฝึกงาน (Trainee)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2018
Commis I (Thai-Europe)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2018
Waiter - Banquet
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2018
Commis II (Thai-Europe)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2018
Commis III (Thai-Europe)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2018
F&B Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.05.2018
Head Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.05.2018
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register