×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.01.2018 | Viewers 3,910
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22 - 45 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้
- มนุษยสัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการ
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน
- สามารถรับสภาวะความกดดันในการทำงานได้
- สามารถประสานงานและเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภายนอกได้
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลจัดการเอกสารด้านงานจัดซื้อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
- ติดต่อประสานงาน เจรจาซื้อขายกับตัวแทนขายสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
- ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อ
- เปรียบเทียบและสำรวจราคาสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร
- จัดซื้อสินค้าตามการสั่งซื้อเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Welfare
สวัสดิการ
- เงิน Incentive ตามผลประกอบการในแต่ละเดือน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- การปรับค่าจ้างประจำปีตามการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี(พักร้อน)6วัน/ปี (ปรับเพิ่มตามอายุงาน)
- สิทธิวันหยุดประจำปี (นักขัตฤกษ์) 15-16 วัน/ปี
- อาหารฟรีสำหรับพนักงานวันละ 2 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- เงินเกษียณอายุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพให้ครอบครัวพนักงาน
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
- งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมสาธารณกุศล
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---