×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.03.2019 | Viewers 2,525
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถปรุงอาหารไทยและฝรั่งได้
- มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาดี เข้าใจในงานบริการ
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

Job Details
รายละเอียดงาน
1. ปรุงอาหารทุกประเภทตามรายการอาหาร และตามรายการอื่นๆ
ในใบสั่งงานที่ออกไว้และงานเลี้ยงต่างๆ
2. ประกอบปรุงอาหารตามรายการพิเศษประจำวันและจัดเตรียมไว้
ล่วงหน้าเสมอ
3. จัดเตรียมของไว้มิให้มีอะไรขาด-เหลือ ต้องมีพร้อมตลอดเวลา
4. ตรวจเช็คสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ว่ามีและพร้อมใช้งานได้ตลอด
เวลา ใช้และเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งความสะอาด
บริเวณที่ทำงาน
5. ประกอบอาหาร ปริมาณ และรสชาติ การตกแต่ง อื่นๆ จะต้องให้
ได้ทั้งคุณภาพและเกณฑ์ตามที่กำหนด
6. เตรียมผักต่างๆในการประกอบอาหารต้องให้ถูกต้องตามชนิด
ของอาหารแต่ละประเภท
7. จัดเตรียมส่วนผสมต่างๆทั้งหมดในการปรุงอาหาร
8. เข้าร่วมอบรมในแผนก
9.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Welfare
สวัสดิการ
1. เซอร์วิสชาร์จ เฉลี่ย 5,000 บาท
2. อาหาร 2 มื้อ/วัน
3. ยูนิฟอร์มพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือ - งานอุปสมบท, งานสมรส, งานศพ, คลอดบุตร
5. โบนัสประจำปี
6. ปรับเงินเดือนประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.05.2019
Guest Service Agent [GSA] สถานที่ทำงาน โรงแรมคาลิปโซ่1, 2 / รัชดา
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
08.05.2019
Room Boy [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.04.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register