×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.03.2019 | Viewers 1,687
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Disabled only
รับเฉพาะผู้พิการ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Commis II ((ครัวห้องอาหารพนักงาน)
Job Details
รายละเอียดงาน
Commis II (ครัวห้องอาหารพนักงาน)
Welfare
สวัสดิการ
- Uniform
- 2 Meals at Staff Canteen
- Social Security Fund
- Public Holidays 15 days / Year
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.09.2019
Casual พนักงานรายวันแม่บ้าน
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
13.09.2019
Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
13.09.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.09.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
13.09.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.09.2019
Engineering Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.09.2019
Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.09.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register