×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.08.2017 | Viewers 628
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Able to communicate in Japanese Language
- Hospitality Study is preferable
- Strong leadership skills
- Good computer literacy
- Fluent in English Communication
Job Details
รายละเอียดงาน
- Be fully aware of responsibility and accountability for the outlets operating budget including revenues, labor costs and profitability.
- Ensure effective communication among fellow team members
- Enforce the personal appearance of the team member and punctuality.
- Assuring the timely and complete set up in accordance with the pre-determined policies and procedures of all meal periods in the restaurant
- Assisting in the preparation of job description for all positions in the outlet

- Develop and implement training program and conducting training session for team member

- Assist and make recommendation to management for promotional activities and creative ideas
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.12.2017
Commis II (Western / Bakery Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2017
Executive Floor Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2017
Japanese Guest Relations Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2017
Sales Manager - Food & Beverage
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2017
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2017
Sales Manager or Executive - Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2017
Sous Chef - Cold Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register