×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2017 | Viewers 983
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ในด้านสายงานอย่างน้อย 2-3 ปี
- มีใบรับรองการผ่านการอบรมการนวดสปา
- บุคลิกภาพ กริยาท่าทางดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีกับงานและองค์กร
Job Details
รายละเอียดงาน
- ให้บริการนวดแก่ลูกค้าตามประเภทที่ลูกค้าต้องการ
- ให้คำแนะนำผลดีที่จะเกิดประโยชน์แก่ลูกค้า และตอบข้อซักถามต่างๆด้วยความสุภาพอ่อนโยน
- แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่มีความสนใจ
- ให้การต้อนรับที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ
Welfare
สวัสดิการ
- ที่พัก
- อาหาร 3 มื้อ
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินค่าบริการรายเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---