×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.05.2018 | Viewers 661
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Degree and or Diploma in Finance or equivalent plus a minimum of four years of experience in the service industry, in a finance discipline. Must be proficient in written and spoken English
Job Details
รายละเอียดงาน
- Oversee daily banking activities, including opening, counting and closing.
- Ensures all receipts for the shift are properly recorded, balanced and deposited in the hotel- s drop-safe, i.e. daily cash drop sheet is duly completed.
- Ensure daily general cashier summary is prepared and ensure amount to be deposited into the bank balance with the collections.
- Analyze and investigate overages and shortages from cashiers.
- Prepare overages and shortages summary, balance monthly for submission.
- Oversee the management of, and preparation of all house bank contracts.
- Lead the team to ensure all necessary documentation is completed for each transaction, including but not limited to petty cash reimbursement processes, invoices and weekly reconciliation.
- Management of cashiering problems, cashiers- overages, shortages and reconcile any discrepancies.
- Monitor hotel exchange rates and direct to be adjusted as necessary in PMS.
- Direct the credit card balancing and reconciliation.
- Ensure accurate Cost Control reporting.
- Ensure invoice accuracy, scan and book for processing.
- Provide input for month end journals, i.e. expenses accruals.
- Ensure all controls are in compliance with internal/external audit requirements.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---