×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 4,062
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุไม่เกิน 40 ปี
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง HK Supervisor อย่างน้อย 1 ปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.07.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.07.2019
Human Resources Manager (Construction Filed)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.07.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.07.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.07.2019
Room Attendant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.07.2019
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.07.2019
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.07.2019
Security Guard
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.07.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Carpenter and Painter (ช่างทาสี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Floor Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register