×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.05.2019 | Viewers 2,861
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีการเงิน
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ,เครื่องใช้สำนักงาน
-มีความซื่อสัตย์
-มีความละเอียดรอบคอบในงานที่ปฎิบัติ
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้
Job Details
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบงานด้านงาน Finance ของฝ่ายการเงิน
ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
Welfare
สวัสดิการ
* 5 working day per week
* Training & Development
* Vacation and Public Holiday
* Social Security
* Group Insurrance (IPD)
* OPD 36,000THB per year
* Dental Allowance 6,000THB per year
* Provident Fund
* Uniform
* Meal Allowance 1,500THB per month

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.08.2019
Recreation Officer (สาขา Terminal 21)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.08.2019
Duty Manager (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
19.08.2019
Recreation Officer (สาขาพัทยา)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Bell Boy (สาขา Terminal 21)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.08.2019
Guest Service Executive (สาขา Terminal 21)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.08.2019
Guest Service Executive Chinese Speaking (สาขาราชดำริ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.08.2019
Night Manager (สาขาราชดำริ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
19.08.2019
E- Commerce Executive (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.08.2019
Security Officer (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.08.2019
Guest Service Execuitve (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register