×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.05.2019 | Viewers 3,327
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Male
Age 18-25 Year old
Good attitude
Good personality.
High responsibility.
Can work under pressure .
Can work other on shift .
Fair can write speck and read English fair.
Good communication.
Ready to learn for new job or policy of organization .
Job Details
รายละเอียดงาน
To prepared and ready for service to customer, ensure that the customers has received the right service with corrected explanation of the foods & drinks that we are selling in the business and also responsible to all food quality with ensure all food are enough portion, and clean, including appropriate garnishes and service techniques.
พื่อเตรียมความพร้อมและพร้อมสำหรับการบริการให้กับลูกค้ามั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับบริการที่เหมาะสมกับคำอธิบายการแก้ไขของอาหารและเครื่องดื่มที่เราจะขายในการดำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อคุณภาพของอาหารทั้งหมดที่มีให้แน่ใจว่าอาหารที่ทุกคนมีส่วนที่เพียงพอและสะอาด รวมทั้งเครื่องปรุงและเทคนิคที่เหมาะสมบริการ
Waiter or Waitress is a position that is direct service to customer, also should have certain level of authorize in the ways of service team & shall responsible to all subject regarding to food & beverage service and standardization of service, solve any problem with an authorize, also will be actively involved in all aspects of customers service, greeting to customer and assist customer of what they requested, also inform & assist customer to the best knowledge of information, concentrate to be attend on time with also strictly following the company rules & regulation.
พนักงานเสิร์ฟเป็นตำแหน่งที่เป็นบริการโดยตรงให้กับลูกค้านอกจากนี้ควรจะมีระดับหนึ่งของการอนุมัติในรูปแบบของทีมงานการให้บริการและจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและมาตรฐานการให้บริการแก้ปัญหาใด ๆ กับอนุญาต นอกจากนี้ยังจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในทุกแง่มุมของการบริการลูกค้าอวยพรให้กับลูกค้าและให้ความช่วยเหลือลูกค้าของสิ่งที่พวกเขาได้รับการร้องขอนอกจากนี้ยังแจ้งและให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ความรู้ที่ดีที่สุดของข้อมูลสมาธิที่จะเข้าร่วมการประชุมในเวลาที่มียังเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎของ บริษัท และกฎระเบียบ .Welfare
สวัสดิการ
Meal 4 /Day
Service Charge
Staff birthday
Staff party
Staff welfare
Annual health check up.
Vacation leave .
Social Security.
Uniform
Day off 6/ Month

Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Manager (Human Resources Manager)
400 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.huachangheritagehotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.05.2019
Secretary to General Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.05.2019
Engineer Officer [เครื่องทำความเย็น ตู้แช่]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2019
Florist (พนักงานจัดดอกไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2019
Income Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.05.2019
Butler service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2019
Waiter [พนักงานเสริฟ]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register