×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.03.2019 | Viewers 656
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวังทองหลาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย - หญิง
2.ไม่จำกัดอายุ
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.กฎระเบียบบริษัทฯ
2.ค่าจ้างและสวัสดิ์การณ์
3.กฎหมายแรงงาน
4.ประกันสังคม
5.Visa + Work Permit
6.ภ.ง.ด 1, ภ.ง.ด. 1ก, 50 ทวิ
และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. อาหารฟรี 2 มื้อ
2. Service Charge
3. Uniform
4. ประกันสังคม
6.ประโยชน์ทดแทน
7.ปรับค่าจ้างประจำปี
8.ช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
9.เยี่ยมไข้พนักงานกรณีนอนโรงพยาบาล
10.ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต


ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---