×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.05.2019 | Viewers 10,272
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
10 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เป็นผู้กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
Job Details
รายละเอียดงาน
ฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ
- Front Office
- Housekeeping
- Food and Beverage
- Kitchen
- Finance
- Sales
Welfare
สวัสดิการ
- อาหารฟรี 2 มื้อ
- เครื่องแบบพนักงาน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ภัคภร (Human Resources Supervisor)
111 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.bwpluswandagrand.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.05.2019
Room Attendant แม่บ้าน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.05.2019
แม่บ้าน (โรงแรมไวบ์ สนามเป้า แบงคอก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.05.2019
Technician @ Vib Sanampao Bangkok [ช่างเทคนิค]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.05.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.05.2019
Commis III (Cold Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.05.2019
Commis I (Cold Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.05.2019
Executive Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register