×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.07.2019 | Viewers 7,052
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
- ความปลอดภัยในการทำงาน - ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในโรงแรม และขั้นตอนปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัย
- การบริการลูกค้า - ที่เป็นไปตามมาตรฐานของโรงแรม
- ภาษาอังกฤษ - สื่อสารระดับปานกลาง
Job Details
รายละเอียดงาน
- เดินตรวจตราบริเวณโรงแรม เพื่อสังเกตสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และตรวจสอบประตูหน้าต่างทุกบานให้เกิดความปลอดภัย
- เขียนรายงานประจำวันเพื่อบันทึกเหตุการณ์และสิ่งผิดปกติ เช่นทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย บุคคลแปลกปลอม และอื่นๆที่อาจเป็นหลักฐาน
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับตลอดจนหลักความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจตราและดูแลอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Welfare
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
- เวลาปฏิบัติงาน 9 ชั่วโมง/วัน(รวมเวลาพัก)
- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม
- อาหารวันละ 2 มื้อ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.08.2019
Assistant Cost Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Front Office Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Executive Floor Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Security Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Therapist [พนักงานนวด]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Security Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Chef de Partie - Hot Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Bartender (Mixologist)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Laundry Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register