×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.12.2017 | Viewers 3,380
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Thai nationality only
- Fresh graduates are welcome
- Able to work as a shift (Morning , Afternoon , Night)
- Good command of English and other language is an advantage
- High sense of responsibility
Job Details
รายละเอียดงาน
- Welcome and greet guest in person or over the phone. Answering or referring guest- s inquiries
- Response to guest's inquiries emails and booking reservation
- Check-in & check-out guest
Welfare
สวัสดิการ
- Bonus
- Vacation (After one year of employment)
- Public Holiday
- Social Security
- Annual Salary Adjustment
- Up-selling Commission
- Attendance Allowance
- Night shift's Allowance
- Overtime
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.12.2017
พนักงานเสริฟห้องอาหาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.12.2017
Airport Representative [พนักงานต้อนรับลูกค้าบนสนามบิน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2017
Assistant Technician (ผู้ช่วยช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.12.2017
พนักงานขับรถรับส่งลูกค้าโรงแรม (มีใบขับขี่ ท2)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2017
Bell Captain [หัวหน้าพนักงานยกกระเป๋าและพนักงานขับรถ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2017
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register