×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.10.2018 | Viewers 975
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Good English communication
Welfare
สวัสดิการ
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
1. กองทุนเลี้ยงชีพ
2. ประกันสุขภาพ LMG เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน
3. ประกันสังคม
4. ประกันชีวิต AIA
5. วันหยุด 8 วัน ต่อเดือน
6. ได้สิทธิพักร้อน 7 วันขึ้นไป ตามอายุงาน
7. วันนักขัตฤกษ์ 14 วัน
8. วันเกิดรับวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน
9. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน รับ 3,000 บาท วันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน
10. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี รับ 10,000 บาท รับสิทธิ์พักผ่อน ณ AMARI อื่นอีก 3 วัน
11. รางวัลพนักงานยิ้มจากใจ หยุด 1 วัน
12. การโอนย้าย ระหว่าง Amari
13. การไปช่วยงานที่ ต่างประเทศ ในเครือ AMARI
14. ทัศนาจร ประจำปี
15. งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
16. งานเลี้ยงพนักงานดีเด่นประจำปี
17. เงินเดือนขึ้นประจำปี
18. ตรวจสุขภาพประจำปี
19. สำรวจความคิดเห็นพนักงาน Team Member Pulse Survey , Town Hall Meeting
20. อาหาร 3 มื้อ
21. เครื่องแบบพนักงาน
22. เงินบำรุงพนักงานในเหตุฉุกเฉิน ( ถึงแก่กรรม และ เหตุทางธรรมชาติ น้ำท่วม หรือ ไฟไหม้ )
23. มีการอบรม ทั้งภายใน และ ภายนอก สถานที่
24. การฝึกอบรม ระงับอัคคีภัย ประจำปี
25. การปฐมพยาบาล การทำ CPR เบื้องต้น
26. CSR เพื่อชุมชน ปีละ 4 ครั้ง
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---