×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.06.2019 | Viewers 5,573
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.อายุ 25 - 35 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์การขับรถตู้ อย่างน้อย 1 ปี
4.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี
5.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
6.สุภาพเรียบร้อย มีใจรักงานด้านบริการ และรักความสะอาด
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่ ขับรถส่วนกลาง ได้แก่ รถตู้ รถเก๋ง รถกะบะ และรถฉุกเฉิน ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดอาจไม่ใช่ เสาร์ - อาทิตย์)
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.09.2019
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Assistant IT Manager (ERP)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Accounting Officer ( F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Barboy (บาร์บอย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Identity Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register