×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.01.2018 | Viewers 1,725
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Tao
เกาะเต่า

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Details
รายละเอียดงาน
Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and sent to email : saidaeng.hr@gmail.com
Welfare
สวัสดิการ


ประกันสังคม Social Security
ประกันสุขภาพหมู่ Group Insurance
อาหาร 3 มื้อ Meal
ที่พักฟรี Staff Dormitory
เงินค่าบริการ Service Charge
โบนัสประจำปี Bonus
กิจกรรม และสันฑนาการ Recreation Activities
สวัสดิการรถ รับ-ส่ง พนักงาน Staff Transportation

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.02.2018
Spa therapist
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.02.2018
F&B Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2018
Guard officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2018
Night Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register