×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.11.2017 | Viewers 1,025
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Tao
เกาะเต่า

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆ ทั้งหมดในระบบ รวมไปถึงรายการต่างเช่น ภัตตาคาร สปา
- ตรวจสอบเงินสดที่ได้รับว่าครบหรือไม่
- จัดทำรายงาน House Report
- ตรวจสอบยอดการจองว่าครบสมบูรณ์และมีความถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบยอดตัดบัตรเครดิต
- ตรวจสอบรายได้ทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่และทำรายงานส่งต่อไปยังแผนกบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- คอยบริการแขกในตอนกลางคืนกรณีที่มีพนักงานไม่เพียงพอ
- ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการบริการที่โรงแรมกำหนดไว้
- แก้ปัญหาเบื้องต้นต่างๆ ให้แก่แขก
- แก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุตอนกลางคืน
Job Details
รายละเอียดงาน
Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and sent to email : saidaeng.hr@gmail.com
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม Social Security
- ประกันสุขภาพหมู่ Group Insurance
- อาหาร 3 มื้อ Meal
- ที่พักฟรี Staff Dormitory
- เงินค่าบริการ Service Charge
- โบนัสประจำปี Bonus
- กิจกรรม และสันฑนาการ Recreation Activities
- สวัสดิการรถ รับ-ส่ง พนักงาน Staff Transportation
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---