×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.06.2019 | Viewers 1,286
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Thai Nationality
- Male / Female
- Age between 22-30
- Minimum Bachelor degree in any field
- Fresh graduate are welcome
- Fluent command of English is preferred.
- Positive personality and attitude.
- Hard worker and good team player.
- Strong leadership and negotiation skills.
- Dynamic, energetic and self-motivated professional.
- Service-oriented with good attention to details.
- Good computer knowledge especially in excel
Job Details
รายละเอียดงาน
1. Responsible for achieving room sales objectives.
2. Execute and monitor sales action plans.
3. Analyze current market situation and recommend changes in sales strategy to meet the market needs.
4. Ensure contact with DMC, Tour Operator and Corporate Clients via phone calls, sales visits, educational and
written communication.
5. Enhance sales ability of the group by finding new partners.
6. Coordinate and follow-up on any and all tactical promotions.
7. Oversee the issuance of new and renewal contracts.
8. Serve as a company role model by presenting yourself appropriately both in person, voice and in writing.
9. Support key VIP site sales visits and/or FAM- s as required.
10. Participate in local, international and regional trade shows as required.
11. Cooperate as needed on marketing activities.
12. Produce a weekly and monthly sales report to the DOS.
Welfare
สวัสดิการ
Benefit (เงินเดือนและสวัสดิการ):
1. Competitive Salary เงินเดือนดี
2. KPI Bonus โบนัสตามการประเมินผล KPI
3. Excellent career path opportunity to grow within the company มีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรและบริษัทในเครือ
4. Social Security ประกันสังคม
5. Vacation วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---