×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.05.2019 | Viewers 4,114
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความรู้ทางด้าน Bakery จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Details
รายละเอียดงาน
ทำงานที่ร้านอาหาร THE HEN AND THE EGG
ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
เวลาทำงานมี 2 รอบ
1. รอบเช้า เข้างานเวลา 07.00-16.00 น.
2. รอบบ่าย เข้างานเวลา 13.00-22.00 น.
Welfare
สวัสดิการ
มี SERVICE CHARGE
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---