×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.01.2019 | Viewers 3,205
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย - หญิง
-อายุ 20 - 35 ปี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-สามารถสนทนา-ฟัง-เขียน ภาษาอังกฤษได้
-มีปฎิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้า
-บุคลิกภาพสง่าและสุภาพเรียบร้อย
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
Applicant requires to perform the following tasks:
- Welcoming guests with smiley face and lovely attitude
- Assisting Guests when needed
- Check-in/check-out
- Reservation
- Front desk operation
- Answering and Replying Email.
Welfare
สวัสดิการ
-อาหารกลางวัน
-ยูนิฟอร์ม
-โบนัสตามผลงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
31.05.2019
Corporate Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register