×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.04.2019 | Viewers 11,449
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Part-time
ล่วงเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาอื่น ๆ
- มีอัธยาศัยดี
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามที่จะช่วยในการดำเนินงานที่ราบรื่นและประสิทธิภาพการทำกำไรของกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด
- แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ

*สัมภาษณ์ทุกวันและรู้ผลทันที*

- Good command of English or other languages
- Friendly person
- Self-motivation and effort to assist in the smooth operations and profitable performance of all promotional events
- Demonstrating willingness to seek new knowledge

Job Details
รายละเอียดงาน
- เป็นตัวแทนบริษัทติดต่อกับลูกค้าในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้
- รู้จักแพคเกจเพื่อโปรโมตต่อลูกค้าและเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมงานนำเสนอการขาย
- การบริหารการตลาดทางโทรศัพท์ที่มีการจองทัวร์ที่สร้างขึ้น

- Be the face of the company in the marketplace at your designated work locations
- Know the package and rewards you are promoting to the public in appreciation of attending a sales presentation.
- Phone Marketing Administration with tour bookings generated during your designated shift.
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ
- ปาร์ตี้พนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร
- ส่วนลด Club Point
- ห้องพักโรงแรมและส่วนลด F & B

- Annual Leave/ Public Holidays
- Staff Party
- Social Security
- Life Insurance
- Health Insurance
- Meal Allowance
- Club Point discount
- Hotel Room and F&B discount
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---