×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.03.2019 | Viewers 1,036
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย-หญิง อายุ 22-40 ปี
- มีประสบการณ์ในด้านการทำอาหารครัวเย็นในโรงแรม มา 2-3ปี
- มีความ ขยัน อดทน ซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- มนุษย์สัมพันธ์ดี

Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลรับผิดชอบอาหารด้านครัวเย็น
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- 2 Days off/ Week
- อาหาร 2 มื้อ
- Birthday Party
- เงินช่วยเหลือตลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือ กรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
- ค่าภาษาที่โรงแรมต้องการ
- เงินสมทบการแต่งงาน
- ค่ากะดึก
- ค่าโอที
- ประกันสังคม
- และอื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.05.2019
Demi Chef (Hot Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.05.2019
Asst. or Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
17.05.2019
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register