×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.09.2021 | Viewers 2,660
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
Job Details
รายละเอียดงาน
- สามารถทำขนมไทยได้
- สามารถทำเครื่องดื่ีมต่างๆ ได้ เช่น ชา กาแฟ โอเลี้ยง เป็นต้น
- สามารถทำเครื่องดื่มผลไม้ต่างๆ น้ำผลไม้ปั่น ได้ เช่น น้ำส้ม เป้นต้น
- สามารถจัดเตรียมผลไม้สดได้ เช่น สับปะรด แตงโม มะละกอ เป็นต้น
- สามารถควบคุมการดูแลสต๊อควัตถุดิบต่างๆ ได้
- ดูแล รักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ครัวได้
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.09.2021
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Accounting Officer ( F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
พนักงานประจำอาคาร / Forelady (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register