×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.04.2019 | Viewers 2,478
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Rai
เชียงราย

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศหญิง
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในสายงานโรงแรม 2 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- บุคลิกดี มีความเชื่อมั่นสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และรักงานบริการ
- มีรถยนต์ส่วนตัว
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการสัมมนาและการจัดเลี้ยงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ออกพบลูกค้าตามหน่วย
งานต่างๆและตรวจสอบเอกสารต่างๆให้เรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---