×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.04.2017 | Viewers 583
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Tao
เกาะเต่า

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.02.2018
Spa therapist
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.02.2018
F&B Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2018
Guard officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.02.2018
Night Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register