×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.04.2019 | Viewers 1,338
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Buri Ram
บุรีรัมย์

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ
- หญิง อายุ 23 - 25 ปี
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีของโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word / Excell / Power Point ได้
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

Job Details
รายละเอียดงาน
ขอบเขตงาน
- จัดทำบัญชีรายได้ และ ค่าใช้จ่าย
- เปรียเทียบยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง กับงบประมาณที่ได้รับ
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนทดแทน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีป่วยต้องนอนรพ.)
-เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
-ประกันอุบัติเหตุ(PA)
-ทุนการศึกษาบุตร
-เงินกู้ยืมสวัสดิการของธนาคารอาคารสงเคราะห์และออมสิน
-ชุดยูนิฟอร์ม

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.04.2019
Hotel Manager [ผู้จัดการโรงแรม] โรงแรม จ.พิษณุโลก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Room Maid / Rood Boy ประจำโรงแรม จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.04.2019
Demi Chef ประจำ โรงแรม จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.04.2019
GSA (พนักงานต้อนรับ) ประจำ โรงแรม จ.บุรีรัมย์
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Front Office Manager [ผู้จัดการแผนกต้อนรับ] ประจำ ประจำ โรงแรม จ.พิษณุโลก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
ช่างเทคนิค (Technician) ประจำโรงแรมฟอร์จูน พิษณุโลก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Hotel Manager [ผู้จัดการโรงแรม] ประจำ ประจำ โรงแรม จ.บุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Accounting Officer (พนักงานแผนกบัญชี)ประจำ โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Room Maid / Rood Boy ประจำโรงแรม จ.บุรีรัมย์
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Front Office Manager [ผู้จัดการแผนกต้อนรับ] ประจำโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Helper Cook ประจำโรงแรม จ.บุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล) ประจำเชียงราย
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Chef de partie ประจำ จ.บุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล) ประจำโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Sale Executive (ธุรกิจโรงแรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register