×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.03.2020 | Viewers 6,729
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ
- มีความเป็นผู้นำสูง
- สามารถทำ Budget ได้ มีความรู้ความเข้าใจใน P&L
- สามารถสื่อการ พูด/ อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความละเอียด รอบคอบสูง
- มีวาทะศิลป์
- มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็น
- เรียนรู้เร็ว
- มีทัศนคติที่ดี เปิดรับสิ่งใหม่ๆ
- รักงานบริการ มีความอดทนสูง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Basic ได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
Manage & Oversee all Front Office & room reservations related works.
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- ชุดยูนิฟอร์มพร้อมซักรีด
- อาหารพนักงาน 2 มื้อ
- วันหยุด 6 วัน/เดือน
- ประกันสังคม
- สวัสดิการเยี่ยมไข้
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
- เงินค่าเช่าบ้าน
- ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---